نصب و تعمیر دستگاههای تصفیه آب

نصب و تعمیر دستگاههای تصفیه آب

سوئیچ فشاری به این منظور استفاده می شود که هر زمان فشار خروجی از  سوئیچ به دلیل باز شدن شیر برداشت، کاهش یابد  از طریق دیافراگم داخل سوئیچ جریان متصل شده و مسیر عبور آب باز می شود.

شیر برقی به این صورت عمل می کند که چنانچه فشار آب وارد شیر برقی گردید، مدار جریان برق متصل شده و پمپ روشن می شود. در غیر اینصورت پمپ خاموش است.

پمپ عامل افزایش فشار آب برای عبور از فیلتر ممبران می باشد.

مخزن محل ذخیره آب کاملا تصفیه شده فاقد املاح و میکروب می باشد که به همین دلیل می تواند مدتها بدون فساد و آلودگی ماندگار باشد.

شیر یکطرفه محدود کننده البته این المان در بعضی از دستگاهها استفاده نمیشود ولی عملکرد آن به کاهش فشار پمپ و جلوگیری از برگشت آب به داخل فیلتر ممبران می باشد.

شیر برقی وظیفه قطع و وصل جریان آب را بر عهده دارد زمانیکه مخزن پر شود برای جلوگیری از هدر رفتن آب تصفیه شده  به فاضلاب سنسور مسیر جریان آب را قطع می کند.

سوئیچ فشاری وظیفه خاموش و روشن کردن پمپ را بر عهده دارد وقتی مخزن پر می شود فشار در ورودی فیلتر ممبران افزایش یافته و سوئیچ پمپ را خاموش می کند و زمانیکه شیر برداشت باز شود با کاهش فشار پمپ روشن می گردد.

تعمیر و نصب تصفیه اب جرعه
برای مشاوره تماس بگیرید